Wybrane działania Armii Krajowej

W czasach II wojny światowej nawet już po zakończeniu Kampanii Wrześniowej bardzo dużo działo się na terenie okupowanej Polski. Wręcz błyskawicznie zaczęły tutaj powstawać różne organizacje, które swoimi działaniami miały przyczynić się między innymi do wyzwolenia. Osoby zainteresowane Armią Krajową wiedzą, że powstała ona w praktyce zdecydowanie później.

Kiedy powołano Armię Krajową? 

armia krajowaZ formalnego punktu widzenia za datę powstania Armii Krajowej uznaje się powszechnie 14 luty 1942 roku, ponieważ to właśnie wtedy podporządkowane Armii Krajowej zostały różne organizacje niepodległościowe. Miało to na celu koordynację akcji oraz wszelkich działań podejmowanych przez Armię Krajową, a na terenie całego naszego kraju włącznie z ziemiami krasowymi było ich naprawdę dużo. Armia Krajowa była doskonale zorganizowana i dowodzona. Jeżeli chodzi o dowództwo, to należy tutaj wskazać dwa podstawowe aspekty, ponieważ Armia Krajowa podobnie zresztą, jak i wiele innych sił podlegała rządowi polskiemu na uchodźstwie. Rzeczywiste dowództwo było jednak sprawowane przez komendanta głównego. Jednym z powszechnie znanych komendantów był Tadeusz Bór-Komorowski. Znaczące siły Armii Krajowej podjęły przecież właśnie na jego rozkaz w sierpniu 1944 roku próbę wyzwolenia stolicy. Innych działań o dużym znaczeniu było zdecydowanie więcej, ponieważ nie wolno tutaj zapominać o wyzwoleniu Willa i wiele innych mniejszych miejscowości. 

Jeżeli chodzi o typowo militarne akcje Armii Krajowej, to należy zwrócić uwagę również na wszelkie próby związane z wersją oraz skutecznym zdobywaniem informacji, ponieważ nawet niemieckie dokumenty miały dużą wartość. Taka armia w kraju była częściowo dowodzona przez Cichociemnych, czyli znakomicie wyszkolonych oficerów.