Warunki gruntowe a budowa studni chłonnej

Wiele osób zastanawia się nad tym, na jakiej głębokości najlepiej umieszczać studnię chłonną. Nie ma na to gotowej odpowiedzi, bo to wszystko zależy od rodzaju gruntu, jaki występuje na danym terenie. Ogólnie rzecz biorąc, studnia powinna sięgać na taką głębokość, która pozwoli na przepuszczenie wody do warstwy przepuszczalnej.

Poziom warstwy wodonośnej a studnia chłonna

efektywne studnie chłonneW związku z tym głębokość studni chłonnej powinna być taka sama jak głębokość warstwy nieprzepuszczalnej. A grubość tej warstwy, jak wiadomo, jest bardzo zróżnicowana w zależności od terenów, na jakich zbudowany jest dom jednorodzinny. Warstwy gliniaste nie są zazwyczaj bardzo głębokie. W tym przypadku wystarczy studnia, która będzie miała kilka metrów. Jednak nie we wszystkich miejscach sprawdzi się studnia chłonne. Jeśli chcemy inwestować w efektywne studnie chłonne, to muszą być one montowane we właściwych miejscach. Nieodpowiednim miejscem dla studni jest teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Jeśli dno studni będzie dosięgać do wód gruntowych, to wtedy woda po prostu nie będzie mogła być nigdzie odprowadzana. Przeciwnie – będzie ona wypychana do góry, czyli będzie przemieszczać się do studni chłonnej. Tak więc przed inwestycją i montażem studni chłonnej warto zbadać, jaki jest poziom wód gruntowych. Najlepszym momentem na zmierzenie tego poziomu jest wczesna wiosna. Po zimie poziom wód gruntowych jest zawsze najwyższy. Dobrze jest więc przeprowadzić wcześniej badania geotechniczne.

Trzeba sprawdzić, jaki jest rodzaj gruntu na danym terenie. Oprócz tego ważna jest grubość warstwy przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej. Ostatnim elementem jest zbadanie głębokości, na jakiej znajduje się warstwa wodonośna. Te wszystkie informacje pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy budowa studni chłonnej jest dobrym rozwiązaniem.