Uzależnienia nie tylko od środków psychoaktywnych

Każdy, kto zetknął się z terapią uzależnień zdaje sobie sprawę z tego, że każda terapia wymaga obecności człowieka, który jest w pełni władz umysłowych i który uczestniczy w terapii w sposób świadomy i z własnej woli. Terapie nie są dla ludzi, którzy są przymuszani do leczenia uzależnień, którzy mają syndromy odstawienia i którzy nie chcą uczestniczyć w terapii.

Terapie uzależnień niestandardowych

terapie uzależnieńWiele klinik zajmujących się profesjonalną walką z nałogami od substancji psychoaktywnych zaczyna od uzupełnienia witamin i detoksykacji organizmu. Dopiero wówczas, u osoby obarczonej syndromem odstawienia dochodzi do możliwości przeprowadzenia terapii opartej na rozmowie i spotkaniach z innymi uzależnionymi. Inaczej dzieje się w przypadku uzależnień od innych źródeł: uzależnienie od hazardu, jeżeli nie łączy się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych nie musi być poprzedzane żadnymi fazami wstępnymi i bardzo często można przejść bezpośrednio do samej psychoterapii. Dzisiejsze terapie uzależnień wychodzą również naprzeciw nowym wyzwaniom zaburzeń o charakterze uzależnienia: uzależnienia od gier komputerowych, uzależnienia od komputera, uzależnienia od telewizora. Są to często bagatelizowane rodzaje uzależnień, ale wpływają one zdecydowanie na pogorszenie jakości naszych stosunków społecznych, na zmiany osobowościowe. Współczesna uzależnienia to nie tylko tradycyjne uzależnienia pojmowane jako uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Decydując się na udział w jakiejś terapii powinniśmy mieć pełne przekonanie, co do zasadności i celowości takiej terapii. Z założenia, terapie wymuszone to terapie nieudane, które są obarczone bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia i zwykłej straty czasu i energii. Główną metoda leczenia uzależnień jest psychoterapia, a ona nie wybacza braku zaangażowania.