Strefy ochronne ujęć wody

Wiele osób posiadających własne działki decyduje się obecnie na budowę studni. Istnieje kilka różnych rodzajów studni: studnie abisyńskie, studnie kręgowe oraz studnie głębinowe, które są spośród tych rodzajów najbardziej wydajne i dostarczają wody najlepszej jakości. Na takie rozwiązanie decydują się ludzie, którzy pragną niezależności od zewnętrznych źródeł wody, chcą pić jak najlepszej jakości wodę oraz tacy, którzy nie mają innego wyboru.

Ochrona jakości wody

strefa ochronna ujęć wodyBudowa studni wiąże się z wieloma formalnościami, wykonaniem projektu budowlanego, uzyskaniem uzgodnień i pozwolenia na budowę. Zgodnie z ostatnią nowelizacją prawa wodnego konieczne jest także wyznaczenie stref ochronnych ujęć wody. Strefa ochronna ujęć wody może być bezpośrednia, jak i pośrednia. W tej strefie mogą być wprowadzone różne nakazy i zakazy oraz ograniczenia wykorzystania gruntów i korzystania z wód. Wszystko to służy ochronie jakości wody pitnej, zapobieganiu pogorszeniu się jej jakości. Wszystkimi tymi formalnościami zajmie się firma projektująca i wykonująca dla nas studnię. na rynku działa wiele firm mających w swojej ofercie budowę takiej studni. Jest to wysoki koszt, jednak na pewno w dłuższym okresie czasu taka inwestycja się zwróci, a ponadto decydując się na studnię uzyskamy wodę doskonałej jakości. Nie musimy się tutaj niczym martwić, ponieważ wszystkie formalności i budowa studni zostaną wykonane od początku do końca.

Budowa studni głębinowej jest doskonałym rozwiązaniem dla osób posiadających własną działkę , pragnących cieszyć się wodą doskonałej jakości pobieraną z głębokości nawet kilkudziesięciu metrów. Firmy wykonujące studnie wykonają wszystkie czynności związane z budową studni, w tym wyznaczenie wymaganych prawem stref wodnych.