Oczyszczanie wody węglem pyłowym

Węgiel nie jest surowcem służącym jedynie do palenia w piecu. Jak się okazuje, można nim także wybielać zęby, gdy się je myje czarnym pyłem, a nawet służy do uzdatniania wody. By wykorzystać go do takich celów, należy jednak użyć węgla pylistego. 

Dozowanie węgla a wpływ na wodę

dozowanie węgla pylistegoZarówno woda podziemna jak i powierzchniowa posiada w sobie wiele zanieczyszczeń w postaci substancji organicznych. Jednym ze sposobem, by się ich pozbyć, może okazać się zastosowanie takiego procesu jak dozowanie węgla pylistego. Zawiesina tego surowca może być dozowana za pomocą koagulacji lub bezpośrednio przed filtry pośpieszne. Druga z metod pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie zdolności adsorpcyjnych węgla. Dzięki jego działaniom można między innymi pozbyć się nieakceptowanego smaku i zapachu z wody pochodzenia organicznego, obniżyć jej stopień utlenienia, a także ilość manganu w niej zawartego. Skutecznie też usuwa prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji. Ponadto również szkodliwe zanieczyszczenia są węglowi niestraszne. Jeśli chodzi o zalety stosowania tej metody, umożliwia ona usunięcie tych zanieczyszczeń, których nie dałoby się usunąć na przykład w procesie koagulacji. Poza tym proces ten charakteryzują niskie koszta, a co za tym idzie, jest ekonomiczny. Dzięki jego wykorzystaniu można również obniżyć opłaty z tytułu ujmowania wody powierzchniowej lub podziemnej. Warto dodać, że popularne w dzisiejszych czasach dzbanki do filtrowania wody również wyposażone są w filtry zawierające węgiel i to on odpowiada za oczyszczanie wody. 

Jak się okazuje, węgiel jest substancją, która może skutecznie oczyścić wodę. Poza samym jej uzdatnieniem pozwala na pozbycie się nieprzyjemnego smaku i zapachu, który może charakteryzować ciecz pochodzącą z organicznych źródeł. Warto dodać, że oczyszczanie tego typu jest ekonomiczne.