Metody leczenia chorób klatki piersiowej

Wadami wrodzonymi, chorobami oraz urazami narządów znajdujących się w obrębie klatki piersiowej zajmuje się dziedzina chirurgii, zwana torakochirurgią. Obejmuje ona przełyk, żołądek, śródpiersie, płuca, opłucną oraz przeponę, jednak nie dotyczy serca, które leczone jest przez kardiochirurgów.

Torakochirurgia w leczeniu nowotworów, urazów i wad

chirurgia klatki piersiowej w BydgoszczyKlatka piersiowa obejmuje wiele ważnych narządów, które bardzo często ulegają wszelkiego rodzaju urazom i chorobom. Duża część schorzeń pojawia się już w życiu płodowym, dlatego tak ważna jest właściwa diagnostyka oraz terapia. Leczeniem górnej części ciała zajmuje się chirurgia klatki piersiowej w Bydgoszczy. Do torakochirurgów trafiają przede wszystkim osoby, które cierpią na nowotwory płuc, przełyku, żołądka itp.. W takich wypadkach wykonuje się operacje onkologiczne: resekcje miąższu i tkanek, usuwanie przerzutów, a także eliminację wysięków nowotworowych przy zastosowaniu techniki wideotoraskopowej. Chirurgia klatki piersiowej w dużej mierze bazuje na diagnostyce obrazowej, czyli badaniach USG, rezonansie magnetycznym, tomografii komputerowej itp., a także na diagnostyce endoskopowej, czyli bronchoskopii lub biopsji przezoskrzelowej. Torakochirurgia oprócz nowotworów zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wad rozwojowych, rozedmy płuc, gruźlicy, chorób grzybicznych i pasożytniczych, przepukliny rozworu przełykowego, a także torbieli opłucnowych, przepukliny oraz zwiotczenia przepony itp..

Chirurgia klatki piersiowej jest niezbędna w leczeniu urazów, jak również ich odległych skutków, które obejmują nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych oraz ścian klatki piersiowej. Ponadto stosuje się ją w zabiegach korekcyjnych wad ściany klatki piersiowej – wrodzonych i nabytych, w tym klatki kurzej oraz klatki szewskiej.