Magazynowanie odpadów i operaty ppoż

Przepisy ciągle się zmieniają. W ubiegłym roku pojawiły się nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska w związku z prowadzeniem gromadzenia odpadów. Przedsiębiorcy powinni złożyć wnioski aby uzyskać nowe pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Mają na to rok od momentu wejścia nowych przepisów w życie. Termin mija zatem 4 września.

Problemy z operatami ppoż

operat ppożJednym z większych problemów w tej kwestii jest operat ppoż. Powinien być on dołączony prze każdego przedsiębiorcy do składanego wniosku. Sprawę komplikuje fakt że przepisy ochrony przeciwpożarowej, które będą określać normy co do miejsc przeznaczonych do zbierania, przetwarzania, magazynowania odpadów będą znane dopiero 22 sierpnia 2020r. Dopiero wówczas rzeczoznawca od spraw ochrony ppoż będzie mógł zweryfikować wspomniane obiekty pod kątem nowych przepisów i bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli jednak przedsiębiorca będzie zwlekać ze sporządzeniem operatu do momentu wejścia przepisów w życie sporo ryzykuje. Zostanie by bowiem zaledwie 2 tygodnie na złożenie wniosku, zlecenie operatu oraz co ważne uzgodnienie go Państwową Strażą Pożarną. Może zatem nie zmieścić się w terminie tym bardziej, że komendant straży może ale nie musi wyrazić zgodny na zastosowanie wskazanych w operacie warunków ochrony ppoż. Przedsiębiorca musi mieć też czas wprowadzić zmiany wskazane w operacie.

Brak przepisów nie oznacza, że już teraz nie można wykonywać operatów. Można to robić w oparciu o dotychczasowe przepisy, które mówią, że budynki do magazynowania, przetwarzania odpadów powinny ograniczać możliwość powstania pożaru oraz jego rozprzestrzenienie się na inne budynki lub przylegające tereny. Dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na takie elementy jak konstrukcja budynku, drogi ewakuacyjne i zapewnienia warunków do pracy ekipom ratowniczym.