Kiedy stosuje się system odpylania?

Wiele zakładów przemysłowych zmaga się z uciążliwymi odpadami powstałymi podczas produkcji różnego rodzaju towarów. Jednymi z najbardziej niebezpiecznych produktów ubocznych są zanieczyszczenia powietrza. Mogą mieć nie tylko negatywny wpływ na zdrowie pracowników przedsiębiorstwa, ale także powodować wysokie ryzyko zagrożenia wybuchem pożaru.

Skuteczność systemów odpylania

systemy odpylaniaPraca w zakładach przemysłowych nie należy do najłatwiejszych. Pomijając fakt, że często jest to ciężkie zajęcie powodujące fizyczne zmęczenie, to jeszcze często podczas produkcji pracownicy narażeni są na kontakt z odpadami przemysłowymi, które bywają naprawdę niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Do najniebezpieczniejszych odpadów przemysłowych zaliczają się z pewnością zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza te, które mają charakter wybuchowy. Choć odpady suche niewybuchowe również są niebezpieczne, ponieważ długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach z zanieczyszczonym powietrzem i wdychanie niebezpiecznych związków chemicznych lub pyłów może powodować choroby płuc i całego układu oddechowego. Gorące opary cieczy również zaliczane do zanieczyszczeń powietrza są niebezpieczne ze względu na ryzyko poparzenia układu oddechowego. Aby zapewnić pracownikom jak największe bezpieczeństwo i higienę pracy, stosuje się systemy odpylania i wentylacji, które zapewniają stały dopływ świeżego powietrza, a filtry w nich zawarte wyłapują szkodliwe pyły unoszące się w powietrzu. W szczególnie zagrożonych miejscach często stosowana jest dodatkowo wentylacja miejscowa, która z duża siłą wciąga powietrze wraz z zanieczyszczeniami.

Opady przemysłowe mogą przybierać różną formę. Jeśli maja postać stałą lub ciekłą, w prosty sposób jesteśmy sobie w stanie z nimi poradzić, bowiem nie mają tak szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników jak zanieczyszczenia powietrza. Ryzyko chorób układu oddechowego i zagrożenie wybuchem to tylko niektóre z zagrożeń, jakie mogą nieść ze sobą szkodliwe gazy i pyły.