Jak wybrać odpowiednią tabliczkę informacyjną?

Istnieje wiele sposobów oznakowania – czy to drzwi, ulicy, budynku, czy danego wyrobu. Najczęściej spotykaną formą jest wykorzystywanie do tego celu tabliczek różnych rozmiarów. Jakie warunki powinna spełniać dobrze wykonana tabliczka informacyjna i jakie są potencjalnie najczęstsze błędy popełniane podczas jej projektowania oraz wytwarzania?

Cechy idealnej tabliczki

tabliczki metalowePo pierwsze, musi ona być wykonana z materiału o odpowiedniej jakości, grubości i twardości, adekwatnie do spełnianej przez siebie funkcji i miejsca swojego zamontowania. Dodatkowo, tabliczki umieszczane na zewnątrz budynku powinny być zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wilgoć czy promienie słoneczne. Jeśli chodzi o tabliczki metalowe, zwykłe pokrycie ich powierzchni warstwą antykorozyjną nie zawsze okazuje się wystarczające. Po drugie, rozmiar tabliczki oraz prezentowanych przez nią napisów musi zostać dobrany odpowiednio do roli, jaką ona pełni. Zastosowany rodzaj liter tworzących napis również ma wielkie znaczenie, ze względu na to, że nie każdy krój pisma może być stosowany uniwersalnie. Należy więc stwierdzić, że właściwy projekt tabliczki odgrywa bardzo ważną rolę w kwestii tego, jak spełnia ona swoją funkcję po zamontowaniu. Jeżeli mamy wątpliwości odnośnie do kwestii estetycznych, warto zasięgnąć rady osoby u której zamierzamy zamówić wykonanie tabliczki, lub u typografa czy grafika.

Aby tabliczka właściwie spełniała swoją rolę informacyjną, a przy tym posiadała choć minimalne walory estetyczne, musi być wynikiem przemyślanego zamówienia złożonego u sprawdzonego producenta, cieszącego się na rynku dobrą opinią. Trzeba pamiętać o tym, że wygląd tabliczki z nazwą naszej firmy bezpośrednio wpływa na to, jaką opinię o nas mają klienci – i aktualni, i potencjalni.