Formy instalacji fotowoltaicznych

W przypadku systemów montażowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na gruncie rozróżnia się pomiędzy montażem stałym a systemami nadążnymi. W przypadku montażu stałego, rama stalowa lub aluminiowa jest zakotwiczana w podłożu poprzez wbijanie lub przykręcanie do bloczków betonowych, w zależności od podłoża.

Instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie

rodzaje instalacji fotowoltaicznychKąt nachylenia modułów nie ulega zmianie po zamontowaniu. Systemy śledzące podążają za biegiem słońca, aby zapewnić optymalne ustawienie modułów. Zwiększa to wydajność, ale jednocześnie zwiększa nieco koszty inwestycyjne, jak również koszty operacyjne związane z konserwacją i energią potrzebną do śledzenia. Mówiąc o systemach śledzących rozróżnia się dwa rodzaje instalacji fotowoltaicznych, wykorzystujących śledzenie jednoosiowe lub śledzenie dwuosiowe. Śledzenie jednoosiowe, może być tylko poziome (panel podąża za położeniem słońca ze wschodu na zachód od wschodu do zachodu słońca) lub tylko pionowe (panel skierowany na południe obraca się w zależności od wysokości słońca nad horyzontem). Śledzenie dwuosiowe jest poziome i pionowe. Zwiększa to wydajność w porównaniu z montażem stałym: w środkowoeuropejskich szerokościach geograficznych o około 20% przy śledzeniu tylko jednej osi i o ponad 30% przy śledzeniu dwóch osi. Inną formą instalacji fotowoltaicznej naziemnej jest instalacja pływająca na zbiornikach wodnych, gdzie moduły montowane są na plastikowych pływakach. Efekt chłodzący wody zwiększa wydajność.

Wydajność energetyczna instalacji fotowoltaicznych ulega znacznie mniejszym wahaniom w ciągu roku na równiku niż na wyższych szerokościach geograficznych, ze wzglądu na dość stałe sezonowe kąty padania promieni słonecznych i czasy między wschodem a zachodem słońca.