Czym jest panorama sferyczna?

Techniki tworzenia fotografii nieustannie ewoluują w praktyce już od kilku stuleci. Nie da się ukryć, że chociażby pobieżnie przyglądając się tej dziedzinie można bez trudu dojść do wniosku, że zmieniło się tu właściwie wszystko: począwszy od sprzętu poprzez techniki wykonywania zdjęć aż po samo znaczenie robionych w określonych sytuacjach ujęć. 

Podstawowe rodzaje panoramy sferycznej

panorama sferycznaWarto w tym miejscu podkreślić, iż zmieniły się także zasadnicze potrzeby wykonujących fotografie. Panorama sferyczna to najprościej rzecz ujmując, po prostu, taka formuła fotograficzna, która swym zasięgiem obejmuje „uwieczniany” widok w całości, a doprecyzowując ściślej pod kątami, 360 stopni poziomo oraz 180 stopni pionowo. Finalny rezultat tego rodzaju działania wygląda tak, że panorama sferyczna w swej istocie nakreśla, nie jak w przypadku 'tradycyjnego ” sposobu fotografowania, jedynie „zaznaczony” obiektywem aparatu wycinek obrazu, ale jego pełnię wraz z planem zarysowanym wokół czyli panoramę, dodatkowo ze swobodną możliwością obserwacji obrazu na boki, co też potencjalny moderator bez przeszkód może czynić. Podsumowując jest to panorama sferyczna cylindryczna, zwana również często zamiennie dookólną. Konkludując nadmienić wypada także, że ten typ panoramy okazuje się być najczęściej wykorzystywany przy różnego rodzaju okazjach. Wbrew pozorom nie jest to jednak jedyny rodzaj prezentowanej panoramy. Istnieje jeszcze bowiem panorama sferyczna kulista charakteryzująca się możliwością obserwacji fotografowanego obiektu, tak jak w poprzednim przypadku, na boki, ale również, z góry na dół. Eksperci z branży fotograficznej stwierdzają dość jednoznacznie, że lepszą jakość posiadają zdjęcia wykonane w formule panoramy kulistej, z tą jednakże różnicą iż panorama sferyczna w pierwszym ze wskazanych wariantów staje się nieco łatwiejsza do praktycznej realizacji.

By adekwatnie wykonać panoramę należy zastosować uprzednio kilka fundamentalnych reguł. Warunkiem koniecznym żeby  panorama sferyczna była dobrze zrobiona  jest najpierw wykonanie kilku ( czasem kilkunastu) fotografii w różnych kierunkach. Uzupełniając wtrącić warto, iż można uczynić to w dwojaki sposób, to znaczy ręcznie lub przy pomocy specjalistycznego aparatu panoramicznego.