Co znajduje się w świadectwie efektowności budynku?

W związku z coraz większym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego wiele krajów uchwala przepisy mające na celu jego ochronę. Dotyczy to w szczególności sposobów wytwarzania energii oraz optymalizacji zużycia mediów do określonego poziomu. Jest to niezwykle istotne ponieważ większość mediów takich jak prąd czy ciepło pochodzi nadal ze spalania paliw tradycyjnych takich jak węgiel.

Zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych lokalach

świadectwo charakterystyki energetycznej lokaluProwadzi to do emisji szkodliwych gazów oraz związków do atmosfery. Dodatkowym czynnikiem wymuszającym zmianę podejścia jest wzrost cen zakupu energii. W aktach prawnych znaleźć można zapisy odnoszące się do różnego rodzaju budynków, szczególnie nowych dla których wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu. W dokumencie takim zawarte są podstawowe informacje na temat obiektu takie jak jego lokalizacja czy powierzchnia. Czasami zawarte jest również zdjęcie wraz ze stosownym podpisem. Najważniejszym fragmentem świadectwa jest jednak wykres graficzny na którym naniesione są informacje na temat zapotrzebowania na energię pierwotną. Dodatkowo na pasku znajduje się również wartość określona przez aktualne wymogi prawne co umożliwia łatwą interpretację wyniku. Dodatkowo skala jest przygotowana w odpowiednich barwach, a więc zielony, żółtym i czerwonym. Poszczególne barwy przechodzą jedna w drugą wraz z oddalaniem się od początku układu współrzędnych.

Dzięki temu nawet osoba, która nie ma gruntownej wiedzy oraz dużego doświadczenia jest w stanie ocenić czy dany budynek spełnia wymogi oraz jakie ma zapotrzebowanie roczne na energię. Warto wspomnieć, że obecnie coraz częściej instalowane są różnego rodzaju odnawialne źródła energii. Generowana przez nie energia może być odjęta od rocznego zapotrzebowania co pozwala zwiększyć efektowność obiektu.